Erkeklerde Üroloji Muayenesi Nasıl Yapılır?

Erkeklerde üroloji muayenesi, üroloji uzmanı tarafından yapılan bir fizik muayenedir ve genellikle idrar yolu, üreme organları ve prostatın incelenmesini içerir. İşte genel olarak yapılan adımlar:

  • Anamnez Alma: Doktor, hastanın öyküsünü dinler. Bu, semptomlarının ne kadar süredir devam ettiği, ağrı, idrar yapma zorluğu, kanlı idrar gibi semptomların var olup olmadığı, önceden geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar, cerrahi öyküsü gibi bilgileri içerir.
  • Fizik Muayene: Hastanın idrar yolları, üreme organları ve prostatı dahil olmak üzere genel bir fizik muayene yapılır. Muayene genellikle aşağıdaki adımları içerir:
    • Gözlem: İdrar torbası, penis, skrotum (testis torbası) ve anüsün gözle muayenesi yapılır.
    • Dijital Rektal Muayene: Ürolog, parmağı ile hastanın rektumunu kontrol ederek prostatı muayene eder. Bu işlem, prostat kanseri gibi erkeklerde sık görülen hastalıkları tespit etmek için yapılır.
    • Testislerin Muayenesi: Testislerin dokusunun, büyüklüğünün ve kıvamının değerlendirilmesi yapılır. Ayrıca skrotumda kitle varlığı incelenir.
  • İdrar Testleri: İdrar tahlili yapılır ve böbreklerin fonksiyonları değerlendirilir. Ayrıca idrarda enfeksiyon belirtileri, kan, protein ve diğer anormallikler aranır.
  • Gerektiğinde Diğer Testler: Bazen, idrar yolu problemleri veya diğer semptomların nedeni olabilecek diğer testlere ihtiyaç duyulabilir. Bu testler arasında ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması veya üretra veya prostat biyopsisi yer alabilir.

Erkeklerde üroloji muayenesi, kişinin rahat hissetmesini sağlamak için her zaman saygılı ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Muayene sırasında doktor, hastanın herhangi bir sorusu veya endişesi olduğunda cevaplamaya hazır olmalıdır.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski