ZİNCO 30 mg Fort Şurup

ZİNCO FORT şurup etkin madde olarak Her 5 ml (1 ölçek) şurup 30 mg çinkoya eşdeğer 132 mg çinko sülfat heptahidrat, yardımcı madde olarak ksilitol, sorbitol (%70) (E420), fruktoz, sodyum siklamat, sitrik asit monohidrat, sodyum hidroksit, metil paraben sodyum (E219), sukroz, portakal esansı, günbatımı sarısı (E110) ve deiyonize su içerir. 

ZİNCO 30 mg Fort Şurup

ZİNCO FORT nedir ve ne için kullanılır? Zinco Fort Şurup Ne İşe Yarar?

ZİNCO FORT, çinko içeren şuruptur. 100 ml’lik amber renkli şişede ve 1 adet 5 ml’lik pipet ile beraber sunulur. Çinko eksikliğinin önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır. 

ZİNCO FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZİNCO FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Çinko tuzlarına veya ZİNCO FORT’un bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise

ZİNCO FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Nedeni belli olmayan erişkinlerde görülen ishal tedavisinde çinko kullanılması uygun değildir.
 • 30 mg çinko içeren ürünlerde tek seferde verilen çinko miktarının yüksek olması nedeniyle çocuklarda görülen ishal tedavisinde kullanımı uygun değildir. 
 • Böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız olması durumunda lütfen doktorunuza danışınız.
 • Yemeklerle birlikte kullanılabilir, fakat, kalsiyum, fosfor veya fitatça zengin besinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Şiddetli bulantı, kusma ya da akut hazımsızlık; kolay yaralanma ya da kanama gelişen hastalarda ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır.
 • Uzun süre kullanılması bakır eksikliğine neden olabilir.
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZİNCO FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından ZİNCO FORT’u bu besinlerle birlikte kullanmamalısınız.

Buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağız yolu ile kullanılan çinko tuzlarının en iyi şekilde emiliminin (absorbsiyonunun) sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Çinko anne sütüne geçer.
 • Emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

ZİNCO FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün fruktoz, sukroz ve sorbitol (E420) içerdiğinden, eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 58,8 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • İçeriğinde bulunan günbatımı sarısı (E110), alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
 • İçeriğinde bulunan metil paraben sodyum (E219), alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Çinko tuzları ile bir antibiyotik türü olan tetrasiklinler ve iltihap oluşumunu önleyici bir ilaç olan penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile üç saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Yüksek dozda demir içeren ürünler çinkonun emilimini azaltacağından birlikte kullanılmamalıdır.
 • Çinko, bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılan florokinolon grubu ilaçların (siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, norfloksasin ve ofloksasin) emilimini azaltabilir.
 • Kalsiyum tuzları çinkonun emilimini azaltabilir.
 • Doğum kontrol ilaçları plazma çinko düzeylerini azaltabilir.
 • Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.
 • Vücutta aşırı bakır birikimi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan Wilson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar; penisilamin ve trientin çinko emilimini azaltabilir, aynı şekilde çinko penisilamin ve trientin emilimini azaltabilir.
 • Mide asidini azaltan ilaçlar (antiasitler), çinko sülfatın emilme hızını ve miktarını azaltmaktadır.
 • Günde 30 mg’ın üzerinde çinko kullanıldığında bir antibiyotik olan sparfloksasinin emilimini azaltabilir. Bu nedenle ZİNCO FORT sparfloksasinden en az 2 saat sonra alınmalıdır.
 • Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZİNCO 30 mg FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • ZİNCO FORT yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte kullanılabilir.
 • Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; günde bir kez aşağıda belirtilen ölçekte kullanınız.


Uygulama yolu ve metodu:

ZİNCO FORT sadece ağız yolu ile kullanım içindir.

Pipet kullanarak şurubu içiniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

 • Çinko çocuk hastalara “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” bölümünde belirtilmiş olduğu gibi uygulanmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmedikçe doz ayarlaması yapılamayacağından 0-6 ay arası bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Çinkonun yaşlı hastalardaki etkililiği ve güvenliliği araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Çinkonun böbrek ve karaciğer yetersizliği olan hastalardaki etkililiği ve güvenliliği araştırılmamıştır.

Böbrek yetmezliğinde çinkonun vücuttaki birikimi artabilir, bu nedenle böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli olunuz.

Eğer ZİNCO FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZİNCO FORT kullandıysanız:

ZİNCO FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, sersemlik hissi ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

Tedavi için hasta kusturulmamalı, hemen süt ve su verilmelidir.

ZİNCO FORT’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZİNCO FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

ZİNCO FORT ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ZİNCO FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inde veya 1’inden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, ZİNCO FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu (yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)
 • Tansiyon düşüklüğü, düzensiz kalp atışı (aritmi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZİNCO FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın

 • Kusma

Yaygın olmayan

 • Kan tablosu değişiklikleri (nötropeni, lökopeni, anemi)
 • Mide bulantısı
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Mide hassasiyeti
 • Mide mukozası iltihabı (gastrit)
 • İshal
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk, sersemlik hissi

Çok seyrek

 • Potasyum eksikliğinde elektrokardiyografik (kalbin elektriksek aktivitesinde) değişiklikler

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZİNCO FORT’un saklanması

 • ZİNCO FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ZİNCO FORT’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZİNCO FORT’u kullanmayınız.
 • Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

Üretim yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı 11/05/2020 tarihinde onaylanmıştır. Daha detaylı bilgiyi ilaca ait kullanma talimatı üzerinden veya doktorunuzdan alabilirsiniz. İlacı kullanmadan önce prospektusünü okuyup anladığınızdan emin olun. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski