SİPROGUT PLUS %0.3+%0.1 Kulak Damlası, Çözelti

Etkin madde olarak her 1 mL’de 3 mg siprofloksasin ve 1mg deksametazon, yardımcı madde olarak ise benzalkonyum klorür, disodyum EDTA, sodyum klorür, disodyum fosfat dihidrat, hidroksipropil betasiklodekstrin, polivinil alkol, hidroklorik asit/ sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su içeren berrak, renksiz, hafif sarımsı solüsyondur. Ürün, kendinden damlalıklı 5 mL şeffaf şişe ve beyaz propilen kapak ile ambalajlanır.

SİPROGUT PLUS nedir ve ne için kullanılır?

SİPROGUT PLUS kulak damlası, iltihap giderici bir kortikosteroid olan deksametazon ile kombine edilmiş sentetik geniş spektrumlu, bakterilere karşı etkili bir ajan olan siprofloksasin hidroklorür etkin maddelerini içermektedir. 

SİPROGUT PLUS, etki spektrumuna giren mikroorganizmaların yol açtığı süreğen orta kulak iltihaplarında (kronik otitis medianın akut fazı, kronik pürülan otitis media) ve dış kulak yolu iltihaplarının (akut bakteriyel otitis eksterna) tedavisinde topikal olarak kullanılır.

SGK tarafından ödenmektedir.

İPROGUT PLUS Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

SİPROGUT PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Deksametazona, siprofloksasine veya diğer kinolon antibiyotiklere veya bu ürünün içerisindeki diğer maddelere karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa,
 • Herpes simplex, Varicella enfeksiyonları dahil viral (virusların neden olduğu) kökenli kulak enfeksiyonunuz varsa,
 • Funguslara (mantarlara) bağlı kulak enfeksiyonunuz varsa,
 • Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae veya Mycobacterium avium adı verilen mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonunuz varsa

SİPROGUT PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Diğer antibiyotik içeren preparatlarda olduğu gibi, bu ürünün kullanımının bakteri ve mantarlar da dahil olmak üzere duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı büyümesi ile sonuçlanabileceği göz önüne alınmalıdır.
 • Eğer bir haftalık tedaviden sonra hastalığınız iyileşmez ise, doktor tarafından tekrar değerlendirilmesi önerilir.
 • Tedavinin tamamen uygulanmasından sonra kulak akıntınız hala devam ederse veya altı ay içerisinde iki ya da daha fazla olacak şekilde tekrarlarsa altta yatan nedenlerin belirlenebilmesi için doktorunuza başvurunuz.
 • SİPROGUT PLUS uygulaması, deri döküntüsü veya diğer herhangi bir aşırı duyarlılık belirtileri ortaya çıkar çıkmaz durdurulmalıdır.
 • Kasların kemiklere yapıştığı kirişler (tendon) iltihaplanmasına ait belirti çıkarsa, belirtinin ilk çıktığı andan itibaren bu ürünün kullanımı durdurulmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİPROGUT PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • SİPROGUT PLUS uygulama yolu nedeni ile yiyecek ve içeceklerden etkilenmez.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • SİPROGUT PLUS hamilelik süresince kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktorunuz tarafından önerilmedikçe SİPROGUT PLUS emzirme süresince dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

 • Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde ilacın etkisine ilişkin herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

SİPROGUT PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Benzalkonyum klorür tahriş edici bir madde olduğundan özellikle kulakta kullanımında deride problemlere yol açabilir..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • SİPROGUT PLUS'ın ilaçlar ile etkileştiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SİPROGUT PLUS Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde orta kulak iltihaplarında günde 2-3 defa, 4 damla, 7-10 gün süre ile kullanılır. Dış kulak yolu iltihaplarında ise günde 2 kez, 3 damla, 7 gün süreyle kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

SİPROGUT PLUS kulağa damlatılarak kullanılan bir ilaçtır. SİPROGUT PLUS'ı her zaman doktorunuzun talimatına göre alınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Şişe açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır.

SİPROGUT PLUS'ı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Kullanım için aşağıdaki şekilde hareket ediniz:

 • Kapağı açınız.
 • İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız.
 • Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız. Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar.
 • Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz.
 • Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kerede uygulayacağınız hafif basınç ile SİPROGUT PLUS'ın bir damlası akacaktır.
 • Dış kulak yolu temizlenip kurulandıktan sonra, solüsyon damlalıkla kulağa damlatılır.
 • Damlatma işlemi sonrası yatar pozisyonda en az 60 saniye kadar bekleyiniz.
 • Eğer damlayı her iki kulağınız için de kullanıyorsanız, aynı işlemleri diğer kulağınız için de uygulayınız.
 • Kullandıktan sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 • Başka bir kulak damlası kullanıyorsanız; birbirini takip eden uygulamalar arasında 10-15 dakikalık bir zaman aralığı bırakmalısınız.

Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı
  • 6 ay ve daha küçük çocuklarda SİPROGUT PLUS kullanılmamalıdır. 6 aydan büyük bebek ve çocuklarda yetişkin dozu kullanılabilir.
 • Yaşlılarda kullanımı
  • Günlük doz yetişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer SİPROGUT PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİPROGUT PLUS kullandıysanız

Ilık su ile yıkayarak SİPROGUT PLUS'ı kulağınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

SİPROGUT PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SİPROGUT PLUS'ı kullanmayı unutursanız

Hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız. Ancak bir sonraki dozunuzun uygulama vakti yaklaştı ise, unutulan dozu göz ardı ediniz ve bir sonraki doz ile normal tedavi programınıza devam ediniz. nutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİPROGUT PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz aksini belirtmedikçe, iyi hissediyor olsanız bile, ilacınızı kullanmaya devam ediniz. SİPROGUT PLUS tedavisini sonlandırmak, hastalık belirtilerinizin yeniden görülmesine neden olabilir.

SİPROGUT PLUS Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SİPROGUT PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anaflaksi (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani ve aşırı duyarlılık)
 • Larinks ödemi (gırtlakta şişme)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Kulak rahatsızlığı
 • Kulak ağrısı

Yaygın olmayan

 • Kandidiyazis (pamukçuk)
 • Kulaklarda iğnelenme, karıncalanma
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Ağlama
 • İşitme duyusunda azalma
 • Kulak çınlaması
 • Kulak akıntısı
 • Kulak kaşıntısı
 • Kulakta mantar enfeksiyonu
 • Kulakta presipitat (rezidü, artık, kalıntı) birikimi,
 • Albasması
 • Kusma
 • Tat alma duyusunda değişiklikler
 • Ciltte soyulma
 • Eritemli (kızarıklık) döküntü
 • Timpanostomi tüpünün tıkanması (kulak tüpü tıkanması)
 • Huzursuzluk (irritabilite)
 • Yorgunluk

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SİPROGUT PLUS'ın Saklanması

SİPROGUT PLUS'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Ürün açılıncaya kadar sterildir. SİPROGUT PLUS kapağı açıldıktan sonra 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanması koşuluyla 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİPROGUT PLUS'ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİPROGUT PLUS'ı kullanmayınız.


Daha detaylı bilgiyi ilaca ait kullanma talimatı üzerinden veya doktorunuzdan alabilirsiniz. İlacı kullanmadan önce prospektusünü okuyup anladığınızdan emin olun. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor

Sponsor