ICD 10 Kodları Ne Anlama Geliyor?

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (International Classification of Diseases, ICD) kodları, sağlık personelleri tarafından hastalıkları, semptomları, anormal bulguları ve bir hastanın teşhisinin diğer unsurlarının tıp ve sigorta alanlarında evrensel olarak kabul edilebilen bir şekilde belirlenmesi için kullanılan bir dizi tanımlamadır. Onuncu ve en son baskı ICD-10 olarak adlandırılmaktadır.

ICD-10 kodları, bir sağlık kuruluşunun ödenmesini istediği hizmetlerin tıbbi gerekliliğini belirlemek için sigorta şirketlerine veya sosyal güvenlik kurumlarına iletilmesinde kullanılır. Liste içerisinde 70.000'den fazla tanı bulunmaktadır ve son derece spesifik tanımları bu kodları kullanablen herkes tarafından anlaşılımasını sağlamaktadır.

ICD, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenir ve ülkeye özgü bazı değişikliklerle dünya genelinde kullanılır. ICD, revizyonlar arasında, bazen kod başlığına yansıtılan yıllık güncellemeler alır. Örneğin, 2020 güncellenmiş versiyonu ICD-10-CM idi. ICD-11, 2019 yılında WHO tarafından onaylandı, böylece 2022'de yürürlüğe girebilecektir.

Bu makalede tıp uzmanlarının ICD kodlarını nasıl kullandıklarını, sizin için neden önemli olduklarını ve ihtiyacınız olduğunda bir ICD-10 kodunu nasıl bulabileceğinizi açıklamaya çalışacağım.

Görsel: Pixabay sanatçısı Mohamed Hassan

ICD-10 Kodunuzu Nasıl Bulabilirsiniz?


Sağlık hizmeti sağlayıcınız veya hastaneniz tarafından size verilen epikriz veya reçeteye göz atarak son ziyaretiniz için ICD-10 kodlarını bulabilirsiniz. ICD kodları "tanı" veya "tanılar" altında listelenmektedir.

ICD Kodları Nasıl Kullanılır?


ICD kodları faturalandırma, tedaviler ve istatistik toplamada kullanılır. Doğru koda sahip olmak, tıbbi bir sorun için standartlaştırılmış tedavinin sunulmasını ve tıbbi masrafların geri ödenmesini sağlamak için önemlidir.

ICD kodları, sağlık istatistiklerini ve ölüm nedenlerini izlemek için küresel olarak kullanılmaktadır. Bu, kronik hastalıklar ve yenileri hakkında veri toplamak için yararlıdır. Ülkemizde, ICD kodları Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından denetlenmektedir. 

2015'teki ICD-10 güncellemesi, yeni kodları bölümlere ve alt bölümlere ayırarak kodlama sistemini tamamen elden geçirmişti. Ondalık noktanın solunda bir harf artı iki rakam, ardından sağda bir veya iki rakam içerirler.

Harfler hastalıkları birlikte gruplandırır ve belirli bir durumu, organ sistemini veya bir durumun karakteristiğini tanımlar. Rakamlar bu tanımı daha da geliştirler.Örneğin, E10.9, tip 1 diyabet anlamına gelir ve E11.9, tip 2 diyabettir.

Kodlar, teşhisin içerisinde bulunduğu patolojilere göre belirlenir:

 • A: Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar,
 • B: Bulaşıcı ve paraziter hastalıklar,
 • C: Kanser,
 • D: Neoplazmalar, kan ve kan oluşturan organlar,
 • E: Endokrin, beslenme veya metabolik,
 • F: Zihinsel ve davranışsal bozukluklar,
 • G: Sinir sistemi,
 • H: Gözler, kulaklar, burun ve boğaz,
 • I: Dolaşım sistemi,
 • J: Solunum sistemi,
 • K: Sindirim sistemi,
 • L: Cilt,
 • M: Kas-iskelet sistemi,
 • N: Genitoüriner sistem,
 • O: Hamilelik ve doğum,
 • P: Perinatal durumlar,
 • S: Konjenital ve kromozomal anormallikler,
 • R: Anormal klinik ve laboratuvar bulguları,
 • S: Yaralanma, zehirlenme ve diğer dış nedenler,
 • T: Yaralanma, zehirlenme ve diğer dış nedenler,
 • U: Acil durum ataması için kullanılır,
 • V: Morbiditenin dış nedenleri,
 • W: Morbiditenin dış nedenleri,
 • X: Morbiditenin dış nedenleri,
 • Y: Morbiditenin dış nedenleri,
 • Z: Sağlık durumunu ve sağlık hizmetleriyle teması etkileyen faktörler

ICD-10 Kodlarını Güncellemesi

2022'de ICD kodları, biri harften önce gelen, diğeri de sonunda gelen iki sayının eklenmesiyle yeniden değişecek. Örneğin, X98.6 (ICD-10 kodu) 0X98.60 olacaktır. Güncellenen kod ayrıca 1 ve 0,5 ile karışıklığı önlemek için "I" veya "O" harflerini kullanmayacak. Bu yeni baskının adı ICD-11 olacaktır.

Özetlersek

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD), hastalıklar, belirtiler ve semptomlar, anormal bulgular, durumlar ve hastalık veya yaralanmanın dış nedenleri için kodlar atanabilmesini sağlayan bir araçtır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski